تیم فن سخن

تیم فن سخن

فن سخن: آموزش مهارت های ارائه، پرزنتیشن، سخنرانی و فن بیان

فن سخن فن سخن
زهرا علیزاده
تدوین گر، عکاس، فیلم بردار و تولیدکننده محتوای تصویری و ویدیویی
مهدی ممشلو
تدوین گر، فیلم بردار و مسئول تهیه محتوای ویدیویی، متخصص در زمینه شبکه های اجتماعی
سید محمد حسینی
برنامه نويس، مدير فنی، طراح و مسئول نگهداری و به روز رسانی وبسايت فن سخن.
زهرا ممشلو
کارشناس ارشد MBA و بنیانگذار مجموعه فن سخن، مربی و مدرس ارائه، سخنرانی، فن بیان و کوچ سخنرانی