جهنم واقعی کجاست؟

جهنم واقعی کجاست؟

جهنم برای ما روزی شروع میشه که خداوند به ما بینشی بده که از اونچه می تونستیم به اون تبدیل بشین از آنچه می تونستیم به اون برسیم از آنچه کردیم و از آنچه می تونستیم انجام بدیم و ندادیم آگاه بشیم.

اگر همه کارهایی که توانایی انجامش را داریم انجام می دادیم شگفت زده می شدیم.

ادیسون
دیدگاه‌ها ۰