خودت رو بساز!

خودت رو بساز!

پدر و مادر ما رو بزرگ می کنند، ولی هر کس باید خودش وظیفشو به عنوان یک والد در رابطه با خودش درک کنه. ما پدر و مادر خودمونیم و در کنار رشد جسمی، مثل یک والد متعهد و آگاه باید متوجه مسئولیتهای خودمون در خصوص رشد و کمال فردیمون باشیم.

دیدگاه‌ها ۰