آموزش سخنرانی و ارائه مطلب

اصولی بیاموزیم، حرفه ای عمل کنیم.

آموزش سخنرانی و ارائه مطلب و پرزنتیشن
فن

سخنرانی و فن بیان

جـذاب و متقاعد کننده صحبت کنید و تـاثیرگذار بـاشید.

اسلاید سازی

ارائه مطلب و پرزنتیشن

ایـده، محصـول و خدمات خـود را خلاقانه ارائـه کنید.

تولید محتوای ویدیویی

تولید محتوای ویدیویی

برای سازمان و برند خود محتوای ویدیویی با کیفیت، حرفه ای و جذاب بسازید.

قدرتمندترین ابزار تاثیرگذاری

11 آذر 1402
قدرتمندترین ابزار تاثیرگذاری

سخنرانی و صحبت در جلسات اداری

1 تیر 1402
سخنرانی و صحبت در جلسات اداری

گوش دادن موثر و همدلانه در انیمیشن Inside Out

28 دی 1401
گوش دادن موثر و همدلانه در انیمیشن Inside Out

ارتباط انسانی هنر گمشده

13 آذر 1401
ارتباط انسانی هنر گمشده

نظرات مشتریان