چك لیست شناخت مخاطب در سخنرانی

شناخت مخاطب در سخنرانی یكی از اولین اقداماتی كه برای اجرای یك سخنرانی یا پرزنتیشن تاثیرگذار باید انجام دهیم. داشتن شناخت کافی از کسانی که قرار است برای آنان ارائه داشته باشید، امری حیاتی است. سعی کنید تا حد امکان اطلاعات لازم را درباره مخاطبانتان به دست آورید.

چك لیست شناخت مخاطب در سخنرانی
توضیحات
دانلود
دیدگاه‌ها ۰
حجم
119 KB
روش پشتیبانی
ندارد
آخرین بروزرسانی
فروردین 1399
چك لیست شناخت مخاطب در سخنرانی